Veilig werken aan e-voertuigen Gevorderd (VP NEN-9140)

Deze training is onderdeel van het opleidingsplan en kan niet los worden aangekocht

Trainingsinformatie

De training Veilig werken aan e-voertuigen Gevorderd (VP NEN 9140) is voor technici die reeds de kennis en vaardigheid bezitten van een voldoende onderricht persoon (ev-VOP).

De training is voor technici die verantwoordelijk worden voor het controleren van het spanningsvrij zijn van het HV-systeem zodat veilig reparaties verricht kunnen worden aan onderdelen van dit HV-systeem, uitgezonderd de HV-batterij.

Tijdens deze training leert de deelnemer hoe er veilig metingen kunnen worden verricht om vast te stellen dat het HV-systeem spanningsloos is en er zonder risico aan gewerkt kan worden. Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van het HV-systeem en wordt de kennis bijgebracht die nodig is om eenvoudige diagnoses te kunnen stellen.

Nadat deze training met voldoende resultaat is afgerond kan de deelnemer, door de daarvoor verantwoordelijke, worden aangewezen als ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) volgens NEN 9140.

Leerdoelen

  • Kennen van de veiligheidsrisico’s van werken aan, met of nabij e-voertuigen.
  • Weten welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij het werken aan e-voertuigen.
  • Weten welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
  • De toestand van de PBM’s kunnen controleren en beoordelen.
  • Bekend zijn met de eisen waaraan (meet)gereedschappen moeten voldoen.
  • Het kennen van HV-componenten en de werking daarvan kunnen uitleggen.
  • Het e-voertuig kunnen veiligstellen volgens het voorschrift van de fabrikant.
  • De veiligheid van het HV-systeem kunnen aantonen door middel van een meting.
  • In staat zijn om eenvoudige diagnoses te stellen aan het HV-systeem van e-voertuigen.

Aanvullende informatie

Kenmerken

Klantbeoordeling

Gemiddelde beoordeling {{ product.Name }}

Schrijf je in voor het opleidingsplan:

Technisch Opleidingsplan

Bij Automotive Academy ben je aan het juiste adres voor een technisch opleidingsplan op maat. Met een niveautoets meten we jouw huidige kennisniveau en weten we precies welke trainingen bij jou passen.

Diagnose aan Elektronische Systemen 1

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Diagnose aan Elektronische Systemen 1 is de deelnemer in staat de juiste diagnosestrategie en meetmethode te kiezen om efficiënt elektrische storingen op te kunnen sporen. Kernkwaliteiten die onmisbaar zijn voor de hedendaagse technicus.

Diagnose aan Elektronische Systemen 2

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Diagnose aan Elektronische Systemen 2 is de deelnemer in staat de juiste diagnosestrategie, het juiste gereedschap en de geschikte meetmethode te kiezen. Hiermee is hij in staat om complexe elektronische storingen op te sporen.